Site logo

tuleeko server error?

kuva Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön kaksi uuden sukupolven 3D-kaupunkimallia: älykkään semanttisen kaupunkitietomallin ja visuaalisesti korkeatasoisen kolmioverkkomallin. Nämä uuden sukupolven kaupunkimallit perustuvat uusimpiin mittaus-, mallinnus- ja tietomallimenetelmiin, joita on kehitetty viimeisten kymmenen vuoden aikana. Helsinki hyödyntää ensimmäisenä kaupunkina maailmassa yhtäaikaisesti molempia 3D-kaupunkimalleja.

Helsingin 3D-kaupunkimalleista saa lisää tietoa osoitteesta http://hel.fi/3D

Kaupunkitietomalli Kaupungin CityGML 3D -tietomalli on paljon enemmän kuin kolmiulotteinen tietokonenäkymä kaupunkiin. Tietomallin keskeinen ominaisuus on semantiikka, joten mallin kohteet sisältävät myös ominaisuustietoa tietokoneen ymmärtämässä muodossa.

Kaupunkitietomallin oleellinen osa on tietokanta, johon malligeometria, tekstuurikuvat, semanttinen rakenne ja ominaisuustiedot on talletettu. Tietomallin rakenne määritellään avoimessa CityGML-standardissa, ja tietokanta itsessään voi olla avoimen lähdekoodin kantasovellus, jonka käyttö on ilmaista.

3D-tietomallipalvelu on katseltavissa ja sen tiedot ovat ladattavissa myös osoitteessa http://kartta.hel.fi/3d/.

CityGML-tietomalli sisältää tällä hetkellä kaikki Helsingin alueella olevat rakennukset enintään LoD2-tarkkuustasoisina. Tämän sivun palvelusta ladattavissa oleva rakennusaineisto on CityGML-tiedostomuotoista sekä LoD2-tasoista. Aineisto on ladattavissa sekä teksturoituna että ilman tekstuuria. Aineisto on jaettu 2 km * 2 km -karttalehtijaon mukaan nimettyihin tiedostopaketteihin. 3D-tietomallin aluerajaus sekä tiedostopakettien nimeämiset esitetään liitekartalla 2.

Energia- ja ilmastoatlaksen tietoaineistot Helsingin Energia- ja ilmastoatlas on kaupungin 3D-kaupunkitietomallilla tuotettu palvelu, joka löytyy osoitteesta https://kartta.hel.fi/3d/atlas. Atlaksessa on runsas määrä rakennusten energiaan liittyviä tietoja, joita kiinteistöjen omistajat, kaupungin suunnittelijat ja energiansäästöpalveluita tarjoavat yritykset voivat hyödyntää vapaasti. Tietoaineistojen sisällöistä on päävastuussa Helsingin Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut ja teknisestä toteutuksesta ja visualisoinnista on vastannut Kaupunginkanslian hanke Helsinki 3D+. Tietojen tuottamiseen ovat osallistuneet VTT, Heka Oy, Helsingin rakennusvalvontapalvelut sekä HSY. Osa tiedoista on tuotettu osana mySMARTLife-EU-hanketta. Keräämme palautetta ja kehittämisehdotuksia sähköpostiosoitteessa stadinilmasto@hel.fi lokakuuhun 2018 saakka.

Atlaksen sisältämät tietoaineistot on koottu excel-tiedostoon, jonka kuvaustekstit löydät tästä liitetiedostosta.

Kolmioverkkomalli Kalasatamasta (2017) Kalasataman malli on uutta ja tarkempaa kolmioverkkomallia, joka perustuu kesällä 2017 otettuihin ilmakuviin. Malli on katseltavissa osoitteessa https://kartta.hel.fi/3d/mesh/Kalasatama/. Mallia on saatavilla DAE-, FBX-, OBJ- ja 3MX/3SM-formaateissa. Täältä saat lisää tietoa aineistosta.

Data ja resurssit

Lisätiedot

Avainsanat
Alue
Ylläpitäjän verkkosivusto http://www.hri.fi
Julkaistu 08.11.2018
Päivitetty 07.11.2018
Lisenssi Creative Commons Attribution 4.0
Viittaustapa Lähde: testi 19. Aineisto on ladattu Avoimen datan portaali -palvelusta 22.04.2019 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0.

Lisenssi

Creative Commons Nimeä 4.0
CC-BY-4.0 [Open Data]

Avoimuusaste

(0 / 5)

Käyttäjäarvio

(1)

Tilaa ilmoitukset muutoksista

comments powered by Disqus