HRI avaa opiskelijoille oven avoimen tiedon maailmaan

Helsinki Region Infoshare toi Metropolian opiskelijoille kurssitehtäväksi tosielämän ongelman ja avoimia datavarantoja sen ratkaisemiseksi. Syksyllä 2017 yhdeksän insinööritiimiä rakentaa omat mobiilisovelluksensa, jotka avustavat koulutusasteelta seuraavalle siirtyviä helsinkiläisiä.

Metropolia-ammattikorkeakoulun jokasyksyinen Innovation Project -kurssi on työläs, mutta palkitseva. Joulukuuhun mennessä mediatekniikan ja tuotantotalouden insinööriopiskelijatiimit ovat luoneet toimivat sovellukset, jotka ratkaisevat asiakkaan esittämän ongelman. Moni edellisvuosien kurssityö on päätynyt Applen ja Googlen sovelluskauppoihin tai saanut Tekes-rahaa jatkokehitykseen. “Ja aika moni opiskelija on saanut töitä tämän kokemuksen perusteella”, kurssin järjestävä Metropolian koulutusvastaava Nina Hellman kertoo.

”Tosielämän ongelmien ratkominen motivoi opiskelijoita”, Metropolia-ammattikorkeakoulun Nina Hellman kertoo.

Vuoden 2017 kurssin opiskelijat ratkovat sovelluksillaan Helsingin kaupungin, Metsä Tissuen ja ohjelmistoyritys Futuricen heille esittämiä haasteita. Helsinki haluaa kurssilaisilta ideoita siihen, miten helpottaa siirtymiä koulutusasteelta toiselle, päiväkodin portista aina lukioon saakka.

Helsinki on aloittanut digitalisointihankkeen, jossa sujuvoitetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen hakuprosessia. Innovation Project -kurssin kickoff-tilaisuudessa Helsingin varhaiskasvatuksen digiohjelmaa vetävä Päivi Majuri esitteli Metropolian opiskelijoille ongelman, johon kurssilaisilta haetaan ratkaisuja. Ajatus on paitsi helpottaa koululaisten ja heidän vanhempiensa elämää, myös oikoa kaupungin omia prosesseja. Koulujen oppilasvalinnassa kun paperidokumentit jyräävät edelleen.

Datavarannot avain parempaan palveluun

HRI:n projektipäällikkö Tanja Lahti esitteli kurssin aloitustilaisuudessa opiskelijoille potentiaalisia tietovarantoja, joita haasteen ratkomisessa voisi hyödyntää. “Helsingissä on paljon valinnanvaraa esimerkiksi yläkoulujen ja lukioiden suhteen. Haluaisimme tuoda kaiken mahdollisen tiedon tarjolle päätöksenteon pohjaksi”, Tanja Lahti toteaa. “Helsingin toimipisterekisteristä löytyvät avoimen rajapinnan kautta kaikki oppilaitokset ja muu kaupungin palvelutarjonta. Se on hyvää perustietoa”, Lahti kertoo.

HRI-palvelussa on myös roppakaupalla tilastotietoa kaupungista, sen väestöstä ja esimerkiksi liikenneturvallisuudesta. Ja kaupungin omat avoimet datavarannot ovat vasta perustietoa.

“Esimerkiksi sosiaalisen median datan linkittäminen palveluihin olisi kiinnostavaa. Nuoret keskustelevat taatusti some-kanavissa opinahjoistaan ja opetuksen laadusta”, Tanja Lahti vinkkaa.

Innovation Project -kurssi poikkeaa radikaalisti perinteisestä luento-opetuksesta. Osaamista ei näytetä tentissä, vaan toimivana verkko- tai mobiilisovelluksena. “Opiskelijat myös dokumentoivat sovelluksen koekäyttäjiltä kerätyn palautteen ja laativat isomman vision siitä, miten palvelu kokonaisuutena toimisi”, Nina Hellman kertoo.

Tärkeä osa kurssia on idean myyminen asiakkaalle. Lokakuun alussa tiimit tulevat Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vieraiksi pitchaamaan alustavia sovellusideoitaan ja saamaan niistä palautetta.

Yhteistyötä jo kolmatta vuotta

Hellman kehuu vuolaasti yhteistyötä HRI:n kanssa. ”Helsingin kaupungin asiantuntijat ovat olleet ovat todella paljon läsnä kurssilla, tapaamassa opiskelijoita ja ohjaamassa projektia, pitämässä asiantuntijaluentoja ja lopuksi arvioimassa töitä.”

Kickoff-tilaisuuden päätteeksi selvisi, että tämän vuotista Helsingin haastetta lähtee ratkomaan kaikkiaan yhdeksän tiimiä, jokaisessa 3-4 opiskelijaa.

Metropolian opiskelijoita Helsingin kaupungintalon Helsinki Labissa.

Metropolian ja HRI:n kurssiyhteistyötä tehdään jo kolmatta vuotta. Kahtena aikaisempana vuonna Helsingin haasteet olivat avoimen datan sovelluskilpailujen kylkiäisiä. Niissä opiskelijoiden ensimmäinen tehtävä oli löytää ongelma, jonka he voisivat ratkaista. Viime vuoden DataBusiness Challenge -kilpailussa menestystä niitti Metropolian opiskelijoiden Moose-kännykkäsovellus, joka opastaa Helsinkiin muuttavia vaihto-opiskelijoita arkielämän järjestelyissä. Myös toissa vuonna Metropolian opiskelijatyö päätyi palkinnoille Open Finland Challenge -kilpailussa. Sovellus tiedotti autoilijoita siitä, että heidän pysäköity autonsa pitää siirtää pois katujen kunnossapitotöiden alta.

Oikea ongelma motivoi

Tanja Lahti kertoo, että tänä vuonna haasteesta haluttiin vielä astetta käytännönläheisempi. “Olemme huomanneet, että mitä konkreettisempi haaste on, sitä helpompi sitä on lähteä ratkomaan.”

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehityshanke istui haasteeksi hyvin, sillä virastossa on Lahden mukaan todellinen tekemisen meininki asioinnin helpottamiseksi. Lahti odottaa jo joulukuuta ja tutustumista valmiisiin sovelluksiin. “Kaupunki on enemmän kuin iloinen saadessaan uusia ideoita tähän.”

Todellisen maailman ongelma nostaa myös opiskelijoiden motivaatiota, kertoo Nina Hellman. Helsingin haaste on erityisen innostava, sillä se pyrkii yhteiseen hyvään.

Miten HRI on helpottanut kurssin opettajan työtä? “He auttavat meitä rakentamaan kurssin, joka motivoi opiskelijoita. Motivaatiosta kaikki oppiminen lähtee liikkeelle.”

 

HRI tarjoaa apua ja avointa dataa yliopistojen ja korkeakoulujen kursseille

Pääkaupunkiseudun tietovarantoja avaava HRI tekee tiivistä yhteistyötä seudun yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. HRI:n asiantuntemusta ovat hyödyntäneet esimerkiksi Metropolia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Tanja Lahti kertoo, että yksinkertaisimmillaan opetusyhteistyö voi olla puolentoista tunnin asiantuntijaluento avoimista tietovarannoista. Toista ääripäätä edustaa Metropolian Innovation Project -kurssi, jossa HRI tuo opiskelijoiden ratkottavaksi jonkin pääkaupunkiseudun kaupunkeja askarruttavan ongelman.

“Me voimme tuoda usein hyvin teoriapainotteisille kursseille käytännön elämän ongelmia ja tietovarantoja, joita voi hyödyntää niiden ratkaisemisessa”, Lahti lupaa.

Vuonna 2011 toimintansa aloittanut HRI auttaa kaupunkeja avaamaan tietovarantojaan ja tekee datavarantoja tunnetuksi potentiaalisten hyödyntäjien keskuudessa. Opiskelijat ovat HRI:lle hyvin tärkeä kohderyhmä. “Opiskelijat ovat vastaanottavaisia uusille ajatuksille ja toimintatavoille. Minusta on tärkeää, että opiskelijat ovat tietoisia avoimen datan potentiaalista”, Tanja Lahti toteaa.

Lahti on huomannut, että jo termi avoin data saattaa olla vieras varttuneemmille viranhaltijoille tai yritysmaailman edustajille. Nuorten kohdalla tilanne on aivan toinen, vahvistaa myös HRI:n kanssa yhteistyötä tehnyt Metropolian koulutusvastaava Nina Hellman. “Nuoret elävät avointen sovellusten, avoimen lähdekoodin ja avoimen datan maailmassa”, sanoo Hellman.

Suomi on myös edelläkävijämaa tiedon avoimuudessa. “Kursseillamme on paljon vaihto-opiskelijoita, joille ajatus julkisten tietovarantojen avoimuudesta on oudompi kuin meille”, Nina Hellman toteaa.

Haluatko kutsua HRI:n asiantuntijan luennoimaan kurssillesi tai keskustella tiiviimmästä yhteistyöstä? Ota yhteyttä: hri@hel.fi

test